Werkwijze

De werkwijze van Paardenlief kenmerkt zich door de brede structuur en diversiteit.

Er wordt niet volgens één methode gewerkt, of vanuit één richting gekeken naar problemen, er wordt met een open blik, vanuit allerlei gezichtspunten, gekeken naar de vele mogelijkheden die er zijn.


Jeanne en haar team hebben de kennis en professionaliteit om combinaties van verschillende methodes en wetenschappen in te zetten in de coaching om mensen in hun kracht te zetten en verder te helpen naar nieuwe mogelijkheden. De werkwijze wordt afgestemd op het individu, op de persoon zelf en kan bestaan uit pedagogische begeleiding, orthopedagogische oplossingen, ondersteunende coaching of therapeutische hulp bij het bouwen aan het basisvertrouwen.


De werkwijze sluit zeer goed aan bij allerlei persoonlijke beperkingen, welke een goede ontwikkeling in de weg staan, zoals verstandelijke beperkingen, hechtingsproblematiek, gedragsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Binnen het team is expertise aanwezig op het vlak van (ortho)pedagogiek, sociale wetenschappen, coaching, jeugdwerk en CREF (Circle Reprint Emotional Foundation).


Resultaat is dat tijdens activiteiten iedereen zich gezien en gehoord voelt, er specifieke persoonlijke aandacht is en er met gelijkgestemden gewerkt wordt aan de ontwikkeling van ieders persoonlijke kracht. Tevens is er de mogelijkheid om voor iedereen een persoonlijk traject uit te zetten, waarbij de verschillende expertises ingezet worden om tot een passend plan te komen.

Copyright © Paardenlief. Alle rechten voorbehouden